Hitte en gezondheid:

Bij hitte kunnen er gevolgen zijn voor uw gezondheid. Meer informatie over hoe u gezond blijft, vindt u bij GGD Drenthe.


Gezond zwemmen:

Ook de zwemwaterkwaliteit kan afnemen als gevolg van droogte en/of hitte. Meer informatie over gezond zwemmen vindt u hier.