Het bestuur
Het bestuur van de VRD bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de 12 Drentse gemeenten, onder voorzitterschap van de burgemeester van Assen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van Assen, Emmen en Hoogeveen. 
De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Er wordt vier maal per jaar vergaderd en deze vergaderingen vinden plaats bij Veiligheidsregio Drenthe op het adres Mien Ruysweg 1 in Assen.

Data 2020 vergadering algemeen bestuur:

30 maart


1 juli

13:00-14:00 uur

7 oktober

13:00-14:00 uur

16 december  

13:00-14:00 uur


Circa een week voorafgaand aan de vergadering vind je op deze pagina de stukken.


Stukken vergadering algemeen bestuur 1 juli:


 

Stukken vergadering algemeen bestuur 30 maart: